Styrelseprotokoll

Protokoll 2017                                            Protokoll 2018

konstituerande möte 2017                             Konstituerande möte 180215      Revisionsberättelse

20170309                                                     Årsmöte 180210

                                                                   Styrelsemöte 180312 

                                                                   Medlemsmöte 180423

                                                                     Medlemsmöte 180423            

 Protokoll 2016                                            Medlemsmöte 180423                    

konstituerande möte 2016                              Styrelsemöte 181002  Styrelsmöte 181031 Styrelsemöte 181204 

20160210                                                     Protokoll 2019 

20160309                                                     Konstituerande styrelsemöte 190216

20161129                                                     Styrelsemöte 190318

20161201

 

 

Protokoll 2014                                          Protokoll 2015

Årsmöte 2014-02-01                                    Årsmöte 2015-02

Konstituerande möte                                   Konstituerande möte      

2014-06-10                                                  2015-04-22                                                                     

2014-11-18                                                  2015-11-19

Protokoll 2012                                             Protokoll 2013

Årsmöte 2012-01-28                                     Årsmöte 2013-02-09

Ajounerat årsmöte och medlemsmöte          Konstituerat möte

Konstituerat möte                                          2013-04-10

2012-03-19                                                    2013-10-31

2012-05-09                                                    2013-12-05

2012-11-07

2012-12-11

 

Protokoll 2010                                              Protokoll 2011

2010-01-20                                                    2011-01-19

Årsmöte 2010-03-06                                       Årsmöte 2011-02-12

Konstituerat möte                                           Konstituerat möte

2010-05-27                                                     2011-02-23

2010-11-04                                                     2011-05-25

                                                                        2011-12-14 

Protokoll 2008                                              Protokoll 2009

2008-01-10                                                    2009-01-08

Årsmöte 2008-02-02                                       2009-02-12

Konstituerat möte                                           Årsmöte 2009-02-21

2008-03-31                                                    Konstituerat möte

Medlemsmöte 2008-04-28                              2009-05-07

2008-11-27                                                    Medlemsmöte 2009-05-07

2008-12-11                                                    2009-09-09

                                                                    2009-10-08