Styrelseprotokoll

Protokoll 2017

konstituerande möte 2017

20170309

 

Protokoll 2016

konstituerande möte 2016

20160210

20160309

20161129

20161201

 

 

Protokoll 2014                                          Protokoll 2015

Årsmöte 2014-02-01                                    Årsmöte 2015-02

Konstituerande möte                                   Konstituerande möte      

2014-06-10                                                  2015-04-22                                                                     

2014-11-18                                                  2015-11-19

Protokoll 2012                                             Protokoll 2013

Årsmöte 2012-01-28                                     Årsmöte 2013-02-09

Ajounerat årsmöte och medlemsmöte          Konstituerat möte

Konstituerat möte                                          2013-04-10

2012-03-19                                                    2013-10-31

2012-05-09                                                    2013-12-05

2012-11-07

2012-12-11

 

Protokoll 2010                                              Protokoll 2011

2010-01-20                                                    2011-01-19

Årsmöte 2010-03-06                                       Årsmöte 2011-02-12

Konstituerat möte                                           Konstituerat möte

2010-05-27                                                     2011-02-23

2010-11-04                                                     2011-05-25

                                                                        2011-12-14 

Protokoll 2008                                              Protokoll 2009

2008-01-10                                                    2009-01-08

Årsmöte 2008-02-02                                       2009-02-12

Konstituerat möte                                           Årsmöte 2009-02-21

2008-03-31                                                    Konstituerat möte

Medlemsmöte 2008-04-28                              2009-05-07

2008-11-27                                                    Medlemsmöte 2009-05-07

2008-12-11                                                    2009-09-09

                                                                    2009-10-08