Vårträning 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagxxxx Gemensam samlingsplats Tid för samling
Måndag Liftarna 0900
Tisdag Liftarna 0900 och 15.00
Onsdag Liftarna 0900
Torsdag Liftarna 0900  och 15.00
Fredag Liftarna 0900
Lördag Liftarna 0900
Söndag Liftarna 0900

 

 Samling vid liftarna alla dagar för gemensam färd ut till markerna

Onsdag, lördag och söndag utnyttjar vi liftarna. Övriga dagar klättring upp på dundret.

 

 

Obesrvera att det EJ är tillåtet att utnyttja liftarna under eftermiddagsträningen!


Regler för vårträningen:

  • OBLIGATORISK SAMLING vid SAMLINGSPLATSEN gäller för ALLA som ska träna den dagen. Gruppdelning görs vid SAMLINGSPLATSEN och DÄREFTER färdas grupperna till träningsmarkerna. Fördelningen av markerna ska spridas bland deltagarna på ett rättvist sätt. 

Ordningsregler vid utnyttjandet av liftarna:

  • Liftarna utnyttjas endast onsdag, lördag och söndag.

  • Hundarna ska vara välrastade före färden med liften.

  • Förarna ska ha med sig plastpåsar samt vara beredd att stiga ur liften för att plocka upp efter hundarna om så behövs.

  • Hundarna ska vara kopplade under färd i liften och vid återfärd i skidbackarna.

Dessa regler är VIKTIGA för att liftarna i fortsättningen ska kunna användas! Regelbrott kan innebära att medlemmen avstängs från träningen.  

Övriga regler:

  • Det är ej tillåtet att använda snöskoter för transport till fjället enligt gällande reservatsbestämmelser!

  • Betald träningsavgift för innevarande år krävs och gäller året ut.

  • Träningen kommer att pågå under vintern/våren t o m 30 april. OBS! Schemat kan komma att ändras.

 

Speciellt reglerna kring hanteringen av hundarna i liftarna och rastning av hundarna före färd i liftarna är viktiga!

Du är skyldig att ta del av dessa regler.

                                                                                                       Väl mött!!   /   HKD