Styrelse 2021

 Ordförande 

 Fredrik Nilsson        qaxig22@gmail.com

 Vice Ordförande

 Robert Olausson

 Sekreterare

 Mikael Sundberg

 Kassör

 Marina Skotte         marina@skotte.se

 Ord. Ledamöter

 Johan Johansson
   Pierre Eriksson
   Camilla Kjellberg
 

 

  Suppleant

 Robin Burck

 

 Gunilla Hansson
   

 Valberedning 

 Calle Thyni, Linda Zackari, Ronnie E- sammankallande
   

 Revisorer

 Clivia Erdel

 Revisorsuppleant: Ulf Lundberg

 Viltvårdsansvarig:

 Vakant

 Webmaster: 

 Marie Nordström

 Samebyns kontakt:

 Torbjörn Ahnqvist