Höstträning

 

 

 

Samling vid 5:an

Under vissa veckor kommer träningen enl. ovan att blåsas av för jaktprov den påföljande helgen. Info om detta samt ev. ändringar i schemat kommer att finnas på klubbens hemsida samt på anslag vid 5:an.

Ingen träning 3 dagar före jaktprov.

 

Under de veckor som det är jaktprov på Dundret så ärdet endast träning på måndag förmiddag och tisdag eftermiddag.

Träningen är då tillåten på höger sida gryt+hyllor+baksida


Från den 25 augusti är träningen öppen för alla medlemmar.

Ojämna datum tränar vi på mark 1, 3, 5

Jämna datum tränar vi på 2, 4, 6

 

Nr Mark
1 Vä sida gryt
2 Tv-myr, skraveldalen
3 Hyllorna
4 Vä sida väg
5 Topparna, baksidan
6 Hö sida gryt

 

Det är varje medlems skyldighet att hålla sig informerad. Överträdelse ses ej med blida ögon!

Läs ordningsföreskrifterna nedan!

 

/ Styrelsen för Hundklubben Dundret

I händelse av ihållande regn eller tät dimma ("surväder") inställs träningen på Dundret.

 

 

 Träningstider tom 24 aug

Förmiddag 07.00-12.00

Eftermiddag 16.00-21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träningstider från 25 aug 
 
 
Förmiddag
 
Onsdag, Fredag 09.00
Lördag & Söndag 09.00
 
Eftermiddag
 
Måndag & Torsdag 16.00
 
 
Träningstider från 1okt - tillsvidare
 
Förmiddag
 
Måndag & Onsdag 09.00
Lördag & Söndag 09.00
 
Eftermiddag
 
Ingen träning på eftermiddagen från och med 7/11

 

 

 

 

 

 Samling på 5:ans parkering för gruppindelning!

 


 

Ordningsföreskrifter för höstträning på Dundret 

·         Inget byte av grupp under pågående träning tillåts, undantaget löptik.

·         Det är medlemmen/föraren som tilldelas släpptid

·         Hunden skall vara minst 8 månader för att deltaga.  

·         "Fiffel med träningen" jämställs med tjuvträning. Medlemmar som ertappas med tjuvträning på Dundret kommer att polisanmälas och avstängas från HKD:s aktiviteter.

·         Gruppledarna skall ha med sig en grupplista och kontrollera vilka som har rätt att deltaga, övriga skall avvisas.

 ·         Gruppledarna lottar startordningen.

·         Gruppledarna skall skicka hem de hundar som är omogna eller inte uppnått en acceptabel lydnadsnivå och kan kallas in efter släpptidens slut.

·         Gruppledarna skall avvisa medlemmar som använder sig av otillbörlig våld eller aga mot hunden under träningen.

 ·         Gruppledarna ser till att hund eller förare ej stör partner, vid olämpliga parsläpp kan byte av partner ske.

·         All träning skall ovillkorligen ställas in vid dimma eller regn.  

 ·         För att störa riporna så lite som möjligt får träningsgrupperna "gå på" nyslagen fågel en (1) gång.

 

 

Karta över Dundret