Höstträning

 

Träning 8 augusti - 23 augusti

Gruppindelning   Markfördelning

Vid funderingar ang grupper eller markfördelningen kontakta Robert Olausson 070-3056999 innan träningen startar.

 

Samling vid 5:an

Under vissa veckor kommer träningen enl. ovan att blåsas av för jaktprov den påföljande helgen. Info om detta samt ev. ändringar i schemat kommer att finnas på klubbens hemsida samt på anslag vid 5:an.

Ingen träning 3 dagar före jaktprov. Datum för jaktprov finns under fliken Jaktprov 2012-2014.

Jaktprov 2013

v37 Önfk,  v38 Svk,  v40 Breton, v41  Önfk

Under de veckor som det är jaktprov på Dundret så ärdet endast träning på måndag förmiddag och tisdag eftermiddag.

Träningen är då tillåten på höger sida gryt+hyllor+baksida


Från den 25 augusti är träningen öppen för alla medlemmar.

Ojämna datum tränar vi på mark 1, 3, 5

Jämna datum tränar vi på 2, 4, 6

 

Nr Mark
1 Vä sida gryt
2 Tv-myr, skraveldalen
3 Hyllorna
4 Vä sida väg
5 Topparna, baksidan
6 Hö sida gryt

 

Det är varje medlems skyldighet att hålla sig informerad. Överträdelse ses ej med blida ögon!

Läs ordningsföreskrifterna nedan!

 

/ Styrelsen för Hundklubben Dundret

I händelse av ihållande regn eller tät dimma ("surväder") inställs träningen på Dundret.

 

 

 Träningstider tom 24 aug

Förmiddag 07.00-12.00

Eftermiddag 16.00-21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träningstider från 25 aug 
 
 
Förmiddag
 
Onsdag, Fredag 09.00
Lördag & Söndag 09.00
 
Eftermiddag
 
Måndag & Torsdag 16.00
 
 
Träningstider från 1okt - 8 nov
 
Förmiddag
 
Måndag & Onsdag 09.00
Lördag & Söndag 09.00
 
Eftermiddag
 
Tisdag & Torsdag 14.00

 

Ingen träning from 8 nov

 

 

 

 Samling på 5:ans parkering för gruppindelning!

 


 

Ordningsföreskrifter för höstträning på Dundret 

·         Inget byte av grupp under pågående träning tillåts, undantaget löptik.

·         Det är medlemmen/föraren som tilldelas släpptid

·         Hunden skall vara minst 8 månader för att deltaga.  

·         "Fiffel med träningen" jämställs med tjuvträning. Medlemmar som ertappas med tjuvträning på Dundret kommer att polisanmälas och avstängas från HKD:s aktiviteter.

·         Gruppledarna skall ha med sig en grupplista och kontrollera vilka som har rätt att deltaga, övriga skall avvisas.

 ·         Gruppledarna lottar startordningen.

·         Gruppledarna skall skicka hem de hundar som är omogna eller inte uppnått en acceptabel lydnadsnivå och kan kallas in efter släpptidens slut.

·         Gruppledarna skall avvisa medlemmar som använder sig av otillbörlig våld eller aga mot hunden under träningen.

 ·         Gruppledarna ser till att hund eller förare ej stör partner, vid olämpliga parsläpp kan byte av partner ske.

·         All träning skall ovillkorligen ställas in vid dimma eller regn.  

 ·         För att störa riporna så lite som möjligt får träningsgrupperna "gå på" nyslagen fågel en (1) gång.

 

 

Karta över Dundret